1. Zer da faktura elektroniko bat?
2. Zer abantaila eskaintzen ditu faktura elektronikoak?
3. Ba al du legezko baliotasunik faktura elektronikoak?
4. Zertara behartzen du 25/2013 LEGEAK?
5. Noiztik da beharrezkoa faktura elektronikoak erabiltzea administrazio publikoekin?
6. Nork erabili beharko ditu faktura elektronikoak administrazio publikoekin?
7. Zein dira fakturazio elektronikoa arautzen duten legezko arauak?
8. Beharrezkoa da faktura jasoko duen bezeroaren baimena, kasu honetan Udalarena, faktura elektronikoa erabili ahal izateko?
9. Fakturen jaulkitzaileak bezero guztiei aplikatu behar die fakturazio elektronikoa, edo egin dezake soilik bezero jakin batzuekin?
10. Hirugarren baten esku uzten ahal da faktura elektronikoen jaulkipena?
11. Faktura elektronikoaren zer formatuk balio dute Udalarentzat?
12. Nolakoa da “Facturae” formatua?
13. Nola sor daitezke “Facturae” formatuko fakturak?
14. Nola adierazi behar da zer erakunderi zuzendu behar zaion faktura?
15. Nolako itxura du Facturae formatuko faktura elektroniko batek?
16. Fakturazio elektronikoan, beti sinadura elektroniko aitortu bat erabili behar da?
17. Nork sinatu behar du jaulkitzen den faktura elektronikoa?
18. Zer da sinadura elektroniko bat?
19 .Nola lortzen da sinadurarako beharrezkoa den ziurtagiri elektronikoa?
20. Bada doako tresnarik hornitzaileek faktura elektronikoak jaulkitzeko aukera izan dezaten?
21. Fitxategia alda dezake faktura elektronikoaren hartzaileak?
22. Ez bada lortzen elektronikoki sinatzea fakturak, zer egin daiteke?
23. Zer gertatzen da sinatzeko erabiltzen den ziurtagiria iraungita edo baliogabetuta baldin badago?
24. Zer fitxategi bidali behar zaizkio fakturaren hartzailea den Udalari?
25. Zer bideren bitartez bidaltzen ahal zaizkio faktura elektronikoak Udalari?
26. Jasotzen al da egiaztagiriren bat Udalari faktura elektronikoak bidali eta gero?
27. Beharrezkoa da sisteman alta emanda egotea faktura elektroniko bat bidali ahal izateko?
28. Nola ematen zaio alta hornitzaile-ziurtagiriari FACe-ko “web services” interfazearen bidezko informatika-sistemen integrazioaren kasuan?
29. Aurkeztu ditudan jatorrizko fakturak ikus eta jaitsi daitezke ataritik?
30. Paperezko fakturak, formatu elektronikora pasatu daitezke?
31. Bidali behar dira edo telematikoki bidal daitezke Udalera PDF dokumentu sinatuak, pertsona batek irakurtzeko modukoak, FACTURAE formatuko faktura batekin batera?
32. Ezagut daiteke faktura baten tramitazioaren egoera?
33. Baliogabetu al daiteke faktura bat?
34. Zer gertatzen da Udalean faktura elektronikoa jaso eta gero?
35. Zer da FACe?
36. Zer modu daude FACe formatuko fakturak bidaltzeko?
37. Zer egin daiteke FACe plataformaren bidez?
38. Arazoak sortzen badira informatika-instalazioan?
39. Eta beharrezkoa bada kontu batzuk konpontzea fakturatu aurretik (emandako zerbitzuei edo zerbitzatutako materialei buruz, hartzaileari buruz, epemugei edo helbideratzeei buruz, eta abar), edo ordainketa-aurreikuspenei buruzkoak, tramitazioari buruzkoak, eta abar?
40. Nola sor eta bidal diezazkioket faktura elektronikoak Udalari ez badut faktura elektronikoak sortzeko programarik?
41. Zer bitarteko informatiko behar dira faktura elektronikoak sortzeko, sinatzeko eta Udalari bidaltzeko?
42. Zer egiaztatu behar dut faktura bat sinatzean errore bat agertzen bazait?
43. Sar daitezke epemuga eta ordaintzeko modua udalak fakturak sortzeko eskaintzen duen tresnarekin faktura bat egitean?
44. Nola sor dezaket abonuko faktura bat, edo faktura zuzentzaile edo ordezko bat, eta zein da hori FACe-ra igotzeko prozedura?
45. Ezingo banu faktura elektronikorik igorri Udalak emandako web-aplikazioarekin, zer beste aukera edo tresna erabil nitzake?