2015eko urtarrilaren 15etik, administrazio publikoei (estatu, erkidego eta tokikoei) zuzendutako fakturek, 25/2013 Legearen ezarpen-esparruaren barnean daudenek, elektronikoak izan behar dute, eta faktura elektronikoen sarrera-puntu orokorretan aurkeztu behar dira.