Ezinbestekoa den bakarra da Facturae formatuko faktura elektronikoa bidaltzea, behar bezala sinatuta.

Nolanahi ere, egindako lanaren edo emandako zerbitzuaren bestelako ziurtagiri-dokumentuak bidali nahi badira fakturarekin batera, horiek ere erants daitezke.