Modu elektronikoan bidalitako fakturak, jaulkitzeko unean sinatu badira iraungitako, baliogabetutako edo bertan behera utzitako ziurtagiri baten bidez, ez dira joko Udalari bidalitakotzat, ezta hark jasotakotzat ere.

Beraz, fakturaren jaulkitzaileak ziurtagiriaren baliozkotasuna eta indarraldia egiaztatu behar du faktura sinatu baino lehen.