Fakturaren benetako jaulkitzaileak sinatu behar du fitxategia bere ziurtagiri elektronikoaren bidez. Jaulkitzaile horrek zergaduna edo haren izenean aritzen den hirugarren bat izan daiteke.