Beharrezkoa da adieraztea zein den faktura jaso behar duen erakundea.

Informazio hori bidaltzen den fakturaren barnean bildu behar da zenbait koderen bitartez: kontabilitate-bulegoaren kodea, erakunde kudeatzailearen kodea, eta unitate tramitatzailearen kodea.

Gure webgunean dituzu kontsultatzeko moduan udal honen kodeen taulak, “zer jakin behar dudan faktura elektronikoari buruz” atalean: (http://efacturaproveedores.es.animsa.es/que-necesito-saber-sobre-la-factura-electronica/).