Facturae formatua da Udal honek onartzen duen formatu bakarra, une honetan, 3.2.1. bertsioa, zehatz-mehatz.

Formatu horri buruzko informazio gehiago nahi izanez gero, www.facturae.es webgunean aurki daiteke, baita FACeren hornitzaileentzako erabiltzaile-gidaliburuan ere: http://administracionelectronica.gob.es/PAe/FACE/manualproveedores.

Bestelako formatu batzuk, adibidez PDFa, ez dira onartzen baliozko faktura elektroniko gisa.